Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2023)

ua en

 • Інформаційні системи і технології
  • Математичне моделювання технічних систем і обчислювальні методи
  • Системні питання побудови і моделювання інформаційних систем
  • Методологія розробки програмного забезпечення і систем керування базами даних
  • Інформаційні технології розробки програмного забезпечення комп'ютерних мереж
  • Інформаційні технології і інструментальні засоби проектування комп'ютерних мереж
  • Інформаційні технології в навчанні
  • Керування інформаційною безпекою
 • Комп'ютерні системи і компоненти
  • Апаратні й програмні засоби для спеціалізованих комп'ютерних систем
  • Апаратні и програмні засоби для вбудовуваних і робототехнічних систем
  • Методи і засоби створення паралельних, розподілених і реконфігурованих комп'ютерних систем
  • Обробка сигналів і інформації в спеціалізованих комп'ютерних системах
  • Проектування і моделювання комп'ютерних систем і мереж
  • Контроль і діагностика апаратних і програмних засобів комп'ютерних систем і мереж
  • Апаратні й програмні методи захисту інформації
 • Радіотехнічні пристрої й засоби телекомунікації
  • Сучасні й перспективні радіолокаційні системи
  • Передача й обробка сигналів
  • Апаратні радіоелектронні засоби
  • Технології й засоби зв'язку
 • Функціональна електроніка. Мікро- і нанотехнології
  • Функціональна мікро- і наноелектроніка
  • Опто- і акустоелектроніка
  • Вимірювачі-перетворювачі, сенсори
  • Матеріали мікро- і наноелектроніки
 • Фізичні явища в матеріалах електронної техніки та технологія їх отримання
  • Технології активних середовищ електронної техніки
  • Нанооб'єкти, нанокераміка, нанокомпозиты
  • Фундаментальні властивості: кристалічна, мікро- і наноструктура
  • Моделювання процесів в оксидних матеріалах
  • Дефекти, домішки і явища переносу в оксидних матеріалах
  • Теорія, розробка і моделювання електронних приладів
  • Матеріали квантової і оптоелектроніки
  • Сцинтиляційні матеріали і детектори радіації
  • Магнітні і магнітооптичні перетворювачі
  • Хімічні сенсори, каталізатори і твердотільні електроліти
  • Квантово-розмірні явища, оптичні, фотоелектричні і магнітні властивості напівпровідникових кристалів
  • Технології отримання матеріалів електронної техніки