Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2021)

ua en

  • Інформаційні системи і технології
    • Математичне моделювання технічних систем і обчислювальні методи
    • Системні питання побудови і моделювання інформаційних систем
    • Методологія розробки програмного забезпечення і систем керування базами даних
    • Інформаційні технології розробки програмного забезпечення комп'ютерних мереж
    • Інформаційні технології і інструментальні засоби проектування комп'ютерних мереж
    • Інформаційні технології в навчанні
    • Керування інформаційною безпекою
  • Комп'ютерні системи і компоненти
    • Апаратні й програмні засоби для спеціалізованих комп'ютерних систем
    • Апаратні и програмні засоби для вбудовуваних і робототехнічних систем
    • Методи і засоби створення паралельних, розподілених і реконфігурованих комп'ютерних систем
    • Обробка сигналів і інформації в спеціалізованих комп'ютерних системах
    • Проектування і моделювання комп'ютерних систем і мереж
    • Контроль і діагностика апаратних і програмних засобів комп'ютерних систем і мереж
    • Апаратні й програмні методи захисту інформації
  • Радіотехнічні пристрої й засоби телекомунікації
    • Сучасні й перспективні радіолокаційні системи
    • Передача й обробка сигналів
    • Апаратні радіоелектронні засоби
    • Технології й засоби зв'язку
  • Функціональна електроніка. Мікро- і нанотехнології
    • Функціональна мікро- і наноелектроніка
    • Опто- і акустоелектроніка
    • Вимірювачі-перетворювачі, сенсори
    • Матеріали мікро- і наноелектроніки
  • Фізичні явища в матеріалах електронної техніки та технологія їх отримання
    • Технології активних середовищ електронної техніки
    • Нанооб'єкти, нанокераміка, нанокомпозиты
    • Фундаментальні властивості: кристалічна, мікро- і наноструктура
    • Моделювання процесів в оксидних матеріалах
    • Дефекти, домішки і явища переносу в оксидних матеріалах
    • Теорія, розробка і моделювання електронних приладів
    • Матеріали квантової і оптоелектроніки
    • Сцинтиляційні матеріали і детектори радіації
    • Магнітні і магнітооптичні перетворювачі
    • Хімічні сенсори, каталізатори і твердотільні електроліти
    • Квантово-розмірні явища, оптичні, фотоелектричні і магнітні властивості напівпровідникових кристалів
    • Технології отримання матеріалів електронної техніки